"ثبت نام هنرمندان تجسمی استان"
مشخصات فردی:
نام: *  
نام خانوادگی: *  
نام پدر:    
شماره شناسنامه: *  
محل تولد: *  
رشته تحصیلی: *  
تاریخ تولد: *  
کد ملی: *  
میزان تحصیلات:  
وضعیت شغلی:
بیمه
نوع اشتغال
آدرس محل سکونت:
   
کدپستی: *  
تلفن: *  
تلفن همراه: *  
منزل:
اطلاعات تخصصی:
هنرهای تجسمی:


آیا در رشته ی تخصصی خود تحصیلات دارید؟
مقطع تحصیلی مورد مطالعه در صورت دارابودن تحصیلات تخصصی:
نوع مدرک تحصیلی:    
سال اخذ مدرک تحصیلی:    
آیادر انجمن ها و اتاق فکرهای فرهنگی زیر مجموعه ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت داشته اید؟
   
مواردی از آثار اجرایی (شامل اجرای عمومی ،نمایشگاه،جشنواره ....)حداقل سه مورد الزامی است.
   
رتبه های کسب شده در جشنواره های فرهنگی و هنری
   
(نام جشنواره /محل/سال/رتبه)
آیا تاکنون مسئولیت فرهنگی هنری داشته اید؟
 
سابقه فعالیت:
 
مدارک مورد نیاز:
عکس3*4 *  
کپی شناسنامه:    
کپی مدرک تحصیلی:    

* = ضروری