ملاحظات:

 سامانه ی الکترونیکی ثبت نام از هنرمندان و فعلان فرهنگی هنری  صرفا برای جمع آوری بانک اطلاعاتی هنرمندان استان طراحی شده است و هیچ گونه حقی را برای فرد ایجاد نمی نماید.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری