داراب افسر بختیاری

داراب

افسر بختیاری

۴ دی ۱۳۹۸

دوره زندگی: قاجاریه -پهلوی

متولّد: 1279ه .ش

محل تولّد: چغاخور- گندمان

متوفی:1350ه .ش

محل دفن: تکیه میر آرامستان تخت فولاد اصفهان

آثار:

-         ترانه‌های محلی بختیاری

-         دیوان داراب افسر بختیاری.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ دی ۱۳۹۸