دکتر ابوالقاسم بختیار (بروجنی)

دکتر ابوالقاسم

بختیار (بروجنی)

۴ دی ۱۳۹۸

دکتر ابوالقاسم بختیار (۱۲۵۰- ۱۳۴۹ هجری شمسی) در بروجن استان چهارمحال بختیاری در خانواده ای متوسط به دنیا آمد.

در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. وی از سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۵ در بروجن زندگی می کرد. ابوالقاسم با تلاش، کوشش و پشتکار و استقامت رفته رفته به معلمی رسید. یکی از روزها همسر یکی از خوانین بزرگ بختیاری (ملقب به بی بی) که در سفر بوده و در بروجن اتراق نمودند، برای نوشتن نامه بدنبال کسی بودند که ابوالقاسم را به ایشان معرفی نمودند. ابوالقاسم نزد بی بی آمد و نامه مورد نظر ایشان را نوشت. بی بی که از معلومات ایشان خوشش آمده بود به او پیشنهاد کار و تعلیم و تعلم فرزندان خود را داد و ابوالقاسم نیز پذیرفت. ابوالقاسم از سال ۱۲۸۵-۱۲۸۹ به شلمزار، استان چهارمحال بختیاری رفته و مسئولیت تعلیم و تعلم فرزندان خان را به عهده گرفت. وی که به دنبال کسب بیشتر علم بود در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی به تهران آمد و در سن سی و نه سالگی با موافقت دکتر جردن (به خاطر فاصله سنی ایشان با سایر دانش آموزان که اکثراً از خانواده های وزیران و شخصیت های مملکتی بودند) دانش آموز دبیرستان آمریکائی های تهران (دبیرستان البرز) شد. ابوالقاسم در سال ۱۲۹۷ پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان البرز و مساعدت های دکتر جردن، راهی ایالت متحده آمریکا شد و طی ۱۲سال که در آمریکا بودند با تلاش بی وقفه در راه کسب علم، در دانشگاه های کلمبیا، آیووا و داکوتای جنوبی به آموختن پرداخت و سرانجام در پنجاه و پنج سالگی موفق به دریافت دکترای پزشکی خود از دانشگاه نیویورک گردید. اول جولای ۱۹۲۶ اولین پزشک ایرانی از آمریکا فارغ التحصیل شد و این مهم در کارنامه ایشان و ملت بزرگ ایران ثبت و ضبط گردید. (لازم به ذکر می باشد که بروجن، زادگاه ایشان، سال هاست که بیشترین پزشک را در آمارهای رسمی به خود اختصاص داده است). دکتر بختیار در سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی به دعوت شخصیت های کشوری جهت توسعه سطح علمی کشور به ایران بازگشت. در سال ۱۳۱۳ در تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شرکت داشت. زمین دانشگاه که از املاک معروف به جلالیه بود را خریداری و اولین ساختمان دانشگاه، دانشکده پزشکی با همکاری مردان بزرگی که یکی از ایشان مرحوم دکتر ابوالقاسم بختیار بود احداث گردید. دکتر ابوالقاسم بختیار به عنوان معاون دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران فعالیت می نمود و بنیانگذار سالن تشریح دانشگاه تهران بوده که سالن مذکور به نام ایشان ثبت گردیده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ دی ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

دکتر ابوالقاسم بختیار (بروجنی)
دکتر ابوالقاسم بختیار (بروجنی)
دکتر ابوالقاسم بختیار (بروجنی)

در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. وی از سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۵ در بروجن زندگی می کرد. ابوالقاسم با تلاش، کوشش و پشتکار و استقامت رفته رفته به معلمی رسید. یکی از روزها همسر یکی از خوانین بزرگ بختیاری (ملقب به بی بی) که در سفر بوده و در بروجن اتراق نمودند، برای نوشتن نامه بدنبال کسی بودند که ابوالقاسم را به ایشان معرفی نمودند. ابوالقاسم نزد بی بی آمد و نامه مورد نظر ایشان را نوشت. بی بی که از معلومات ایشان خوشش آمده بود به او پیشنهاد کار و تعلیم و تعلم فرزندان خود را داد و ابوالقاسم نیز پذیرفت. ابوالقاسم از سال ۱۲۸۵-۱۲۸۹ به شلمزار، استان چهارمحال بختیاری رفته و مسئولیت تعلیم و تعلم فرزندان خان را به عهده گرفت. وی که به دنبال کسب بیشتر علم بود در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی به تهران آمد و در سن سی و نه سالگی با موافقت دکتر جردن (به خاطر فاصله سنی ایشان با سایر دانش آموزان که اکثراً از خانواده های وزیران و شخصیت های مملکتی بودند) دانش آموز دبیرستان آمریکائی های تهران (دبیرستان البرز) شد. ابوالقاسم در سال ۱۲۹۷ پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان البرز و مساعدت های دکتر جردن، راهی ایالت متحده آمریکا شد و طی ۱۲سال که در آمریکا بودند با تلاش بی وقفه در راه کسب علم، در دانشگاه های کلمبیا، آیووا و داکوتای جنوبی به آموختن پرداخت و سرانجام در پنجاه و پنج سالگی موفق به دریافت دکترای پزشکی خود از دانشگاه نیویورک گردید. اول جولای ۱۹۲۶ اولین پزشک ایرانی از آمریکا فارغ التحصیل شد و این مهم در کارنامه ایشان و ملت بزرگ ایران ثبت و ضبط گردید. (لازم به ذکر می باشد که بروجن، زادگاه ایشان، سال هاست که بیشترین پزشک را در آمارهای رسمی به خود اختصاص داده است). دکتر بختیار در سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی به دعوت شخصیت های کشوری جهت توسعه سطح علمی کشور به ایران بازگشت. در سال ۱۳۱۳ در تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شرکت داشت. زمین دانشگاه که از املاک معروف به جلالیه بود را خریداری و اولین ساختمان دانشگاه، دانشکده پزشکی با همکاری مردان بزرگی که یکی از ایشان مرحوم دکتر ابوالقاسم بختیار بود احداث گردید. دکتر ابوالقاسم بختیار به عنوان معاون دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران فعالیت می نمود و بنیانگذار سالن تشریح دانشگاه تهران بوده که سالن مذکور به نام ایشان ثبت گردیده است.