بهمن بروجنی

بهمن

بروجنی

۴ دی ۱۳۹۸

نقّاش، استاد دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه تهران، مجتمع دانشگاهی هنرتهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران، دانشگاه تربیت.

دوره زندگی: پهلوی دوّم – جمهوری اسلامی.

متولّد:1321ه ش

محل تولّد: بروجن

 

آثار:

-         اجرای تابلو دیواری سفالین منطقه البروج در مساحت شصت و چهار مترمربع در وزارت جهاد کشاورزی.

-         اجرای تابلو دیواری سرامیک چهار فصل در مساحت بیست و چهار متر مربع  در طبقه بیستم وزارت جهاد کشاورزی.

-         جایزه نخست حکاکی اثر آفرینش صحرای محشر در برگیرنده پانصد پرسوناژ از موزه هنرهای مدرن پاریس.

-         جایزه نخست نمایشگاه بیست و پنج سال هنر ایران  در سال 1346ه ش.

-         جایزه نخست  جشنواره هنر معاصر ایران در سال 1351ه ش.

بهمن بروجنی فرزند علی اکبر (صهبا) (یکی از شعرای شهر) در سال ۱۳۲۱ ه ش. در بروجن متولد گردیده است. ایشان در حرفه و هنر نقاشی اشتغال دارند. آثار این نقاش زبردست بیشتر در سبک فیگوراتیو می باشد.

ایشان اکنون در فرانسه با بالاترین مدرک هنری که کسب کرده (بهمن بروجنی ششمین نفر در جهان می باشد که موفق به گرفتن این مدرک شده است )، مشغول به تدریس می باشد. وی مدرک دکتری را در رشته هنرهای اسلامی از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد.

اساتید فراوانی در پرورش استعدادش ایشان را یاری دادند، از جمله: استاد بهزاد، سهراب سپهری، مارکو گریگوریان، هانیبالالخالص، دکتر شکوه ریاضی، استاد حالتی، حسین کاظمی، بهروزان، مادام تریان و  .

در بیش از ۲۰۰ نمایشگاه فردی و گروهی حضور فعال داشته و از جمله کارهای اجرایی این هنرمند، تابلوی دیواری سفالین ۶۴ متری در کاخ کشاورزی با موضوعیت منطقه البروج و اثر صحرای محشر استاد بروجنی که حدود ۵۰۰ پرسوناژ دارد و توسط ذره بین قابل مشاهده است را نام برد.

در اظهار نظر مربیان در مورد ارزش آثار استاد همین بس که وقتی مارک شاگال هنرمند بزرگ فرانسوی آثار او را مشاهده کرد از این که چنین هنرمندی تاکنون در دنیا ناشناخته مانده اظهار تعجب کرد و از ایشان برای برپایی نمایشگاه در پاریس دعوت به عمل آورد. با توجه به زیاد بودن نمایشگاه های این هنرمند بزرگ به تعدادی از آن ها در زیر اشاره می شود :

۱۳۳۸شرکت در نمایشگاه ایران و آمریکا _ ۱۳۴۳ شرکت در بینال چهارم _ ۱۳۴۳ نمایشگاه برندگان بینال در انجمن ایران و آمریکا _ ۱۳۴۴ شرکت در بینال پاریس و  ... .

شایان ذکر است که ایشان چندین نمایشگاه به صورت فردی و گروهی نیز در بروجن بر پا کرده اند.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ دی ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

دوره زندگی: پهلوی دوّم – جمهوری اسلامی.

متولّد:1321ه ش

محل تولّد: بروجن

 

آثار:

-         اجرای تابلو دیواری سفالین منطقه البروج در مساحت شصت و چهار مترمربع در وزارت جهاد کشاورزی.

-         اجرای تابلو دیواری سرامیک چهار فصل در مساحت بیست و چهار متر مربع  در طبقه بیستم وزارت جهاد کشاورزی.

-         جایزه نخست حکاکی اثر آفرینش صحرای محشر در برگیرنده پانصد پرسوناژ از موزه هنرهای مدرن پاریس.

-         جایزه نخست نمایشگاه بیست و پنج سال هنر ایران  در سال 1346ه ش.

-         جایزه نخست  جشنواره هنر معاصر ایران در سال 1351ه ش.

بهمن بروجنی فرزند علی اکبر (صهبا) (یکی از شعرای شهر) در سال ۱۳۲۱ ه ش. در بروجن متولد گردیده است. ایشان در حرفه و هنر نقاشی اشتغال دارند. آثار این نقاش زبردست بیشتر در سبک فیگوراتیو می باشد.

ایشان اکنون در فرانسه با بالاترین مدرک هنری که کسب کرده (بهمن بروجنی ششمین نفر در جهان می باشد که موفق به گرفتن این مدرک شده است )، مشغول به تدریس می باشد. وی مدرک دکتری را در رشته هنرهای اسلامی از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد.

اساتید فراوانی در پرورش استعدادش ایشان را یاری دادند، از جمله: استاد بهزاد، سهراب سپهری، مارکو گریگوریان، هانیبالالخالص، دکتر شکوه ریاضی، استاد حالتی، حسین کاظمی، بهروزان، مادام تریان و  .

در بیش از ۲۰۰ نمایشگاه فردی و گروهی حضور فعال داشته و از جمله کارهای اجرایی این هنرمند، تابلوی دیواری سفالین ۶۴ متری در کاخ کشاورزی با موضوعیت منطقه البروج و اثر صحرای محشر استاد بروجنی که حدود ۵۰۰ پرسوناژ دارد و توسط ذره بین قابل مشاهده است را نام برد.

در اظهار نظر مربیان در مورد ارزش آثار استاد همین بس که وقتی مارک شاگال هنرمند بزرگ فرانسوی آثار او را مشاهده کرد از این که چنین هنرمندی تاکنون در دنیا ناشناخته مانده اظهار تعجب کرد و از ایشان برای برپایی نمایشگاه در پاریس دعوت به عمل آورد. با توجه به زیاد بودن نمایشگاه های این هنرمند بزرگ به تعدادی از آن ها در زیر اشاره می شود :

۱۳۳۸شرکت در نمایشگاه ایران و آمریکا _ ۱۳۴۳ شرکت در بینال چهارم _ ۱۳۴۳ نمایشگاه برندگان بینال در انجمن ایران و آمریکا _ ۱۳۴۴ شرکت در بینال پاریس و  ... .

شایان ذکر است که ایشان چندین نمایشگاه به صورت فردی و گروهی نیز در بروجن بر پا کرده اند.