میرزا حبیب دستان بنی

میرزا حبیب

دستان بنی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

ادیب و شاعر ایرانی قرن سیزدهم هجری، از پیشگامان تحول در نثر و ترجمه فارسی

میرزا حبیب دستان بنی در سال ۱۲۵۰ هجری قمری در خانواده‌ای روستایی و کاتب در شهر ترک نشین بن از توابع شهرکرد به دنیا آمد.

 وی از سوی افراد محلی «میرزا حبیب بنی» و «میرزا حبیب دستان بنی» نامیده شده ‌است که البته ضبط نام وی به این شکل در متون قاجاری و بعد از آن سابقه ندارد.

وی به سبب اقامت طولانی در استانبول، نزد ترک ها به «حبیب ‌افندی» و «میرزا حبیب‌افندی» شهرت یافته ‌است. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش؛ بن، به پایان برد و به قصد ادامه تحصیل به تهران و بغداد سفر کرد و در این دو شهر چند سالی به تحصیل مشغول بود. گفته‌اند که در بغداد ادبیات، فقه و اصول و چند زبان آموخته و به محفل های تبعیدیان و ناراضیان سیاسی آمد و رفت داشته‌است

تاریخ مرگ وی را ۱۳۱۱/۱۸۹۳ و ۱۳۱۲/۱۸۹۴ ذکر کرده‌اند.

 آثار :

میرزا حبیب اصفهانی را پیشگام تدوین دستور زبان امروزی برای زبان فارسی دانسته‌اند. او نخستین کسی است که کلمه «دستور» را با عنوان کتابی درباره قواعد زبان فارسی به‌کار برده و این قواعد را از عربی جدا و آن ها را از دایره تقلید از صرف و نحو عربی بیرون برده‌است. بر اساس اطلاعات موجود، او نخستین کسی بوده که اجزای کلام را در زبان فارسی بررسی و طبقه‌ بندی کرده ‌است، هرچند که خود را مبتکر این طبقه ‌بندی نمی‌داند. میرزا عبدالعظیم خان قریب، از الگوی او پیروی کرده‌است. دستور سخن (استانبول ۱۲۸۹)، دبستان فارسی (استانبول ۱۳۰۸)، خلاصه رهنمای فارسی (استانبول ۱۳۰۹) و رهبر فارسی (استانبول ۱۳۱۰) کتاب هایی است که میرزا حبیب برای آموزش دستور زبان فارسی تألیف کرده‌است

 منبع :میرزا حبیب اصفهانی، دانشنامه جهان اسلام

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

میرزا حبیب دستان بنی
میرزا حبیب دستان بنی
میرزا حبیب دستان بنی

میرزا حبیب دستان بنی در سال ۱۲۵۰ هجری قمری در خانواده‌ای روستایی و کاتب در شهر ترک نشین بن از توابع شهرکرد به دنیا آمد.

 وی از سوی افراد محلی «میرزا حبیب بنی» و «میرزا حبیب دستان بنی» نامیده شده ‌است که البته ضبط نام وی به این شکل در متون قاجاری و بعد از آن سابقه ندارد.

وی به سبب اقامت طولانی در استانبول، نزد ترک ها به «حبیب ‌افندی» و «میرزا حبیب‌افندی» شهرت یافته ‌است. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش؛ بن، به پایان برد و به قصد ادامه تحصیل به تهران و بغداد سفر کرد و در این دو شهر چند سالی به تحصیل مشغول بود. گفته‌اند که در بغداد ادبیات، فقه و اصول و چند زبان آموخته و به محفل های تبعیدیان و ناراضیان سیاسی آمد و رفت داشته‌است

تاریخ مرگ وی را ۱۳۱۱/۱۸۹۳ و ۱۳۱۲/۱۸۹۴ ذکر کرده‌اند.

 آثار :

میرزا حبیب اصفهانی را پیشگام تدوین دستور زبان امروزی برای زبان فارسی دانسته‌اند. او نخستین کسی است که کلمه «دستور» را با عنوان کتابی درباره قواعد زبان فارسی به‌کار برده و این قواعد را از عربی جدا و آن ها را از دایره تقلید از صرف و نحو عربی بیرون برده‌است. بر اساس اطلاعات موجود، او نخستین کسی بوده که اجزای کلام را در زبان فارسی بررسی و طبقه‌ بندی کرده ‌است، هرچند که خود را مبتکر این طبقه ‌بندی نمی‌داند. میرزا عبدالعظیم خان قریب، از الگوی او پیروی کرده‌است. دستور سخن (استانبول ۱۲۸۹)، دبستان فارسی (استانبول ۱۳۰۸)، خلاصه رهنمای فارسی (استانبول ۱۳۰۹) و رهبر فارسی (استانبول ۱۳۱۰) کتاب هایی است که میرزا حبیب برای آموزش دستور زبان فارسی تألیف کرده‌است

 منبع :میرزا حبیب اصفهانی، دانشنامه جهان اسلام