حاج ابراهیم خان ضرغام السلطنه بختیاری

حاج ابراهیم خان

ضرغام السلطنه بختیاری

۳۰ آذر ۱۳۹۸

آزادی خواه

دوره زندگی: قاجاریه.

 متولّد: ۱۲۹۷ ه ق.

 محل تولّد: گرمسیر بختیاری (ناحیه سلطان ابراهیم).

متوفی: ١٣٣٧ه ق.

محل دفن: تکیه خانوادگی، آرامستان فرادنبه.

آثار:

-         فرمانده مذهبی نیروهای مجاهد مشروطه خواه چهار محال و بختیاری در مبارزه با استبداد صغیر محمّد علی شاه قاجار

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

حاج ابراهیم خان ضرغام السلطنه بختیاری
حاج ابراهیم خان ضرغام السلطنه بختیاری
حاج ابراهیم خان ضرغام السلطنه بختیاری

دوره زندگی: قاجاریه.

 متولّد: ۱۲۹۷ ه ق.

 محل تولّد: گرمسیر بختیاری (ناحیه سلطان ابراهیم).

متوفی: ١٣٣٧ه ق.

محل دفن: تکیه خانوادگی، آرامستان فرادنبه.

آثار:

-         فرمانده مذهبی نیروهای مجاهد مشروطه خواه چهار محال و بختیاری در مبارزه با استبداد صغیر محمّد علی شاه قاجار