حاج مهدی خان آزاده چالشتری

حاج مهدی خان

آزاده چالشتری

۳۰ آذر ۱۳۹۸

دوره زندگی: قاجاریه – جمهوری اسلامی.

متولّد: ٣/٢/١٢٧٣ه ش.

 محل تولّد: چالشتر(چال شتر).

متوفی: ٢٦/١١/١٣٥٨ه ش.

محل دفن: آرامستان چالشتر (چال شتر) واقع در روستای اشکفتک.

 آثار:

-         سفرنامه های حج و عتبات عالیات.

-         سفرنامه کوهرنگ.

-         دیوان اشعار.

-         مراسلات تاریخی و ادبی با رجال معاصر ایران.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

حاج مهدی خان آزاده چالشتری
حاج مهدی خان آزاده چالشتری
حاج مهدی خان آزاده چالشتری

متولّد: ٣/٢/١٢٧٣ه ش.

 محل تولّد: چالشتر(چال شتر).

متوفی: ٢٦/١١/١٣٥٨ه ش.

محل دفن: آرامستان چالشتر (چال شتر) واقع در روستای اشکفتک.

 آثار:

-         سفرنامه های حج و عتبات عالیات.

-         سفرنامه کوهرنگ.

-         دیوان اشعار.

-         مراسلات تاریخی و ادبی با رجال معاصر ایران.