خانم کوچک ترکمان قلیچه شهرکی دهکردی

خانم کوچک ترکمان

قلیچه شهرکی دهکردی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

اوّلین اندیشه نگار زن در چهار محال و بختیاری

دوره زندگی: قاجاریه.

 متولّد: اوایل دوره قاجاریه.

 محل تولّد: دهکرد(شهرکرد).

محل دفن: بسطام.

 آثار:

-         مجموعه اشعار مذهبی.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸