میرزا نورالله عمان سامانی

میرزا نورالله

عمان سامانی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

شاعر و ادیب

 دوره زندگی: قاجاریه.

 متولّد: ١٢٦٥ه ق.

محل تولّد: سامان.

 متوفی:١٣٢٢ ه ق.

 محل دفن: آرامستان وادی السلام نجف اشرف.

 آثار:

-         گنجینه اسرار.

-         دیوان.

-         تذکره مخزن الدرر.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص