میرزا ابوالفتح خان دهقان سامانی

میرزا ابوالفتح خان

دهقان سامانی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

شاعر و ادیب

دوره زندگی: قاجاریه.

متولّد:١٢٦٠ تا ١٢٦٥ه ق.

محل تولّد:سامان.

متوفی: خردادماه ١٢٨٧ه ش.

محل دفن مقبره الشعرای ایوان کیف سامان.

آثار:

-         هزاردستان (هزار و یک شب منظوم).

-          اشعار.

-         داوود نامه.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

میرزا ابوالفتح خان دهقان سامانی
میرزا ابوالفتح خان دهقان سامانی
میرزا ابوالفتح خان دهقان سامانی

دوره زندگی: قاجاریه.

متولّد:١٢٦٠ تا ١٢٦٥ه ق.

محل تولّد:سامان.

متوفی: خردادماه ١٢٨٧ه ش.

محل دفن مقبره الشعرای ایوان کیف سامان.

آثار:

-         هزاردستان (هزار و یک شب منظوم).

-          اشعار.

-         داوود نامه.