آیت الله سید محمدباقر امامی نجفی دهکردی

آیت الله سید محمدباقر

امامی نجفی دهکردی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

دوره زندگی: اواخر دوره قاجاریه – پهلوی دوّم. متولّد: هفدهم ربیع الاوّل١٣٠١هـ ق/١٢٦٢هـ ش محل تولّد: شهرکرد (دهکرد). متوفی: رجب‌المرجب ١٣٦٧هـ ق/ ١٢/٢/١٣٢٧هـ ش. محل دفن: آرامگاه اختصاصی واقع درشهرکرد،خیابان فردوسی شمالی.

 آثار:

-         مثنوی «اسرارالحقیقه» در شرح «حدیث حقیقت» تهران، سامان دانش، ١٣٨٨ه ش.

-         کتاب «حق‌الیقین» در «توحید مبوّ‌ب» در هشت باب به نشانه هشت در «بهشت» در اصول فلسفه و کلام خطی.

-          تفسیر و شرح سور و آیات مختلف «قرآن کریم» خطی.

-          تفسیر و شرح ادعیه  مربوط به ماه مبارک «رمضان» خطی.

-         دیوان اشعار مشتمل بر انواع مضامین ادبی، اجتماعی و مذهبی در قالب‌های مختلف نظم «فارسی» با تخلّص های «معصوم» و «امامی» که از خلال آن ها می توان با بخش هایی ازحوادث تاریخی و فرهنگ معاصر«شهرکرد (دهکرد) » آشنایی پیدا نمود خطی.


تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

آیت الله سید محمدباقر امامی نجفی دهکردی
آیت الله سید محمدباقر امامی نجفی دهکردی

 آثار:

-         مثنوی «اسرارالحقیقه» در شرح «حدیث حقیقت» تهران، سامان دانش، ١٣٨٨ه ش.

-         کتاب «حق‌الیقین» در «توحید مبوّ‌ب» در هشت باب به نشانه هشت در «بهشت» در اصول فلسفه و کلام خطی.

-          تفسیر و شرح سور و آیات مختلف «قرآن کریم» خطی.

-          تفسیر و شرح ادعیه  مربوط به ماه مبارک «رمضان» خطی.

-         دیوان اشعار مشتمل بر انواع مضامین ادبی، اجتماعی و مذهبی در قالب‌های مختلف نظم «فارسی» با تخلّص های «معصوم» و «امامی» که از خلال آن ها می توان با بخش هایی ازحوادث تاریخی و فرهنگ معاصر«شهرکرد (دهکرد) » آشنایی پیدا نمود خطی.