سیّد ضیاء الدین امامی دهکردی

سیّد ضیاء الدین

امامی دهکردی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

نقّاش، بنیان گزار مکتب نور در نگارگری اسلامی

متولّد: ١٣٠١ ه ش.

محل تولّد: شهرکرد.

متوفی: ١٢/٤/١٣٨٧ ه ش.

محل دفن: تکیّه نام آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان.

آثار:

-         تهیه بیش ازیک صد تابلوی نقّاشی، خط، خط - نقّاشی و تذهیب به همراه دوازه هزار طرح مدادی بر اساس مکتب نور و با الهام از مفاهیم «اسلامی» با تکیه بر شیوه نگارگری «ایرانی»«کریم»

-         آماده سازی زمینه اوّلیه کتاب های «تاریخ هنرهای مدرن اسلامی» و «تفسیر هنری آیات قرآن»

-          آماده سازی تابلو های اوّلین قرآن تصویری جهان با طرحی جدید و بدیع در یک صد برگ که با توجه به متن تفاسیر مربوطه هنری آن حجمی بین پانصد تا یک هزار برگ را شامل می شود.

-         برگزاری اوّلین نمایشگاه آثار نقّاشی در تهران درسال ١٣٥٧ ش.

-         حضور در دومین نمایشگاه دو سالانه نقّاشی معاصر تهران در سال ١٣٧٢ ه ش.

-         حضور در سوّمین نمایشگاه دو سالانه نقّاشی معاصر تهران درسال ١٣٧٤ ه ش و کسب مقام اوّل به دلیل خلق تابلوی «تسبیح ذرّات» ایشان به عنوان اثر برتر همراه با دریافت لوح افتخار و تندیس قلم موی طلایی.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در شهرکرد در دی ماه سال ١٣٧٥ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در بروجن در دی ماه سال ١٣٧٥ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه ( موزه) هنرهای معاصر اصفهان در سال ١٣٧٧ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگار خانه جماران تهران در مرداد ماه سال ١٣٧٨ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در فرهنگسرای بهمن تهران در سال ١٣٧٩ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در گنجینه (موزه) هنرهای معاصر تهران در سال ١٣٧٩ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه (موزه) هنرهای معاصرتهران در سال١٣٨١ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه (موزه ) هنرهای معاصر اصفهان در سال١٣٨٣ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی دایمی در نگارستان امام خمینی (ره) درشهر اصفهان از سال ١٣٨٤ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگارخانه صبا تهران در سال١٣٨٢ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه آثار و نکوداشت ایشان در گنجینه (موزه) هنرهای معاصر اصفهان و رونمایی از کتاب معرفی آثار و زندگی استاد تحت عنوان نگاره سایه ها به قلم رسول معرک نژاد در سال ١٣٨٦ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگارخانه گنجینه (موزه) هنرمندان معاصر فلسطین به مناسبت سال جهانی مولوی ١٣٨٦ ه ش.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

سیّد ضیاء الدین امامی دهکردی
سیّد ضیاء الدین امامی دهکردی
سیّد ضیاء الدین امامی دهکردی

متولّد: ١٣٠١ ه ش.

محل تولّد: شهرکرد.

متوفی: ١٢/٤/١٣٨٧ ه ش.

محل دفن: تکیّه نام آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان.

آثار:

-         تهیه بیش ازیک صد تابلوی نقّاشی، خط، خط - نقّاشی و تذهیب به همراه دوازه هزار طرح مدادی بر اساس مکتب نور و با الهام از مفاهیم «اسلامی» با تکیه بر شیوه نگارگری «ایرانی»«کریم»

-         آماده سازی زمینه اوّلیه کتاب های «تاریخ هنرهای مدرن اسلامی» و «تفسیر هنری آیات قرآن»

-          آماده سازی تابلو های اوّلین قرآن تصویری جهان با طرحی جدید و بدیع در یک صد برگ که با توجه به متن تفاسیر مربوطه هنری آن حجمی بین پانصد تا یک هزار برگ را شامل می شود.

-         برگزاری اوّلین نمایشگاه آثار نقّاشی در تهران درسال ١٣٥٧ ش.

-         حضور در دومین نمایشگاه دو سالانه نقّاشی معاصر تهران در سال ١٣٧٢ ه ش.

-         حضور در سوّمین نمایشگاه دو سالانه نقّاشی معاصر تهران درسال ١٣٧٤ ه ش و کسب مقام اوّل به دلیل خلق تابلوی «تسبیح ذرّات» ایشان به عنوان اثر برتر همراه با دریافت لوح افتخار و تندیس قلم موی طلایی.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در شهرکرد در دی ماه سال ١٣٧٥ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در بروجن در دی ماه سال ١٣٧٥ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه ( موزه) هنرهای معاصر اصفهان در سال ١٣٧٧ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگار خانه جماران تهران در مرداد ماه سال ١٣٧٨ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در فرهنگسرای بهمن تهران در سال ١٣٧٩ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در گنجینه (موزه) هنرهای معاصر تهران در سال ١٣٧٩ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه (موزه) هنرهای معاصرتهران در سال١٣٨١ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی در گنجینه (موزه ) هنرهای معاصر اصفهان در سال١٣٨٣ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه اختصاصی دایمی در نگارستان امام خمینی (ره) درشهر اصفهان از سال ١٣٨٤ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگارخانه صبا تهران در سال١٣٨٢ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه آثار و نکوداشت ایشان در گنجینه (موزه) هنرهای معاصر اصفهان و رونمایی از کتاب معرفی آثار و زندگی استاد تحت عنوان نگاره سایه ها به قلم رسول معرک نژاد در سال ١٣٨٦ ه ش.

-         برگزاری نمایشگاه جمعی در نگارخانه گنجینه (موزه) هنرمندان معاصر فلسطین به مناسبت سال جهانی مولوی ١٣٨٦ ه ش.