میرزا عبّاس خان شیدای دهکردی

میرزا عبّاس خان

شیدای دهکردی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

شاعر، ادیب، روزنامه نگار و خوشنویس برجسته

دوره زندگی: اواخردوره قاجاریه – پهلوی اوّل .

متولّد: ١٤ذی الحجه الحرام ١٢٩٩ه ق/١٢٦١ه ش.

محل تولّد: شهرکرد (دهکرد).

متوفی: شب سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۸ ه ش.

محل دفن: تکیه سلطان الراقین آرامستان تخت فولاد اصفهان.

 

آثار:

-         روزنامه بلدیه اصفهان

-          مجله دانشکده اصفهان

-         دیوان اشعار

-         کتاب مصیبت نامه

-         کتاب محرم نامه

-         فال نامه حافظ

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

میرزا عبّاس خان شیدای دهکردی
میرزا عبّاس خان شیدای دهکردی
میرزا عبّاس خان شیدای دهکردی

دوره زندگی: اواخردوره قاجاریه – پهلوی اوّل .

متولّد: ١٤ذی الحجه الحرام ١٢٩٩ه ق/١٢٦١ه ش.

محل تولّد: شهرکرد (دهکرد).

متوفی: شب سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۸ ه ش.

محل دفن: تکیه سلطان الراقین آرامستان تخت فولاد اصفهان.

 

آثار:

-         روزنامه بلدیه اصفهان

-          مجله دانشکده اصفهان

-         دیوان اشعار

-         کتاب مصیبت نامه

-         کتاب محرم نامه

-         فال نامه حافظ