حضرت آیت الله سید ابوالقاسم امامی نجفی دهکردی

حضرت آیت الله سید ابوالقاسم

امامی نجفی دهکردی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

دوره زندگی: اواسط دوره قاجاریه – پهلوی اوّل.ش متولّد: غره رجب المرجب ١٢٣٤ه ش. محل تولّد: شهرکرد (دهکرد). متوفی: یک شنبه ششم شوال المکرم ١٣١٣ه ش. محل دفن: آرامگاه خانوادگی در غرب صحن بقعه زینبیه اصفهان.

آثار:

-          منبر الوسیله، جلد اوّل، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  علمیه  قم،

١٣٧٩ ه ش.

-         منبر الوسیله، جلد دوّم، قم، بوستان کتاب،١٣٨٢ه. ش (چاپ دوّم ١٣٨٥ه. ش،

چاپ سوّم ١٣٨٦ه ش).

-         شرح بر شرایع در طهارت و بیع.

-         حاشیه بر مکاسب. المتاجر.

-         حاشیه بر جامع عباسی.

-         حاشیه بر نخبه حاجی کلباسی.

-          رساله در طهارت.

-          رساله در قبض.

-         رساله عملیه هدایه الانام.

-         ینابیع الحکمه.

-         حاشیه بر تفسیر صافی.

-         شرح بر اصول کافی.

-         حاشیه بر وافی.

-         شرح بر من لایحضره الفقیه.

-         الذخیره فی الادعیه و الختومات المجربه.

-         شرح بر حدیث کمیل بن زیاد.

-         جنه الماوی.

-         الاخلاق.

-         السوانح و اللوائح. 

-     الفوائد.


تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

حضرت آیت الله سید ابوالقاسم امامی نجفی دهکردی
حضرت آیت الله سید ابوالقاسم امامی نجفی دهکردی
حضرت آیت الله سید ابوالقاسم امامی نجفی دهکردی

آثار:

-          منبر الوسیله، جلد اوّل، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  علمیه  قم،

١٣٧٩ ه ش.

-         منبر الوسیله، جلد دوّم، قم، بوستان کتاب،١٣٨٢ه. ش (چاپ دوّم ١٣٨٥ه. ش،

چاپ سوّم ١٣٨٦ه ش).

-         شرح بر شرایع در طهارت و بیع.

-         حاشیه بر مکاسب. المتاجر.

-         حاشیه بر جامع عباسی.

-         حاشیه بر نخبه حاجی کلباسی.

-          رساله در طهارت.

-          رساله در قبض.

-         رساله عملیه هدایه الانام.

-         ینابیع الحکمه.

-         حاشیه بر تفسیر صافی.

-         شرح بر اصول کافی.

-         حاشیه بر وافی.

-         شرح بر من لایحضره الفقیه.

-         الذخیره فی الادعیه و الختومات المجربه.

-         شرح بر حدیث کمیل بن زیاد.

-         جنه الماوی.

-         الاخلاق.

-         السوانح و اللوائح. 

-     الفوائد.