حسین پژمان بختیاری

حسین

پژمان بختیاری

۳۰ آذر ۱۳۹۸

شاعر، ادیب و پژوهش گر

 متولّد: ۱۲۷۹ ه ش.

محل تولّد: تهران.

 متوفی: ۳/۹/۱۳۵۳ ه ش.

محل دفن:  قطعه  ٨، ردیف٩٢، شماره١٠، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         زن بیچاره .

-         خاشاک .

-         محاکمه شاعر .

-         اندرز یک مادر .

-         کویر اندیشه .

-         تاریخ پست و تلگراف در ایران .

-         سیه روز .

-         محاکمه شاعر

-         تصحیح غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی.

-         تصحیح دیوان جامی.

-         تصحیح رباعیات خیام.

-         تصحیح خمسه نظامی گنجوی.

-         تصحیح دیوان ژاله قائم مقامی.‌

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

حسین پژمان بختیاری
حسین پژمان بختیاری
حسین پژمان بختیاری

 متولّد: ۱۲۷۹ ه ش.

محل تولّد: تهران.

 متوفی: ۳/۹/۱۳۵۳ ه ش.

محل دفن:  قطعه  ٨، ردیف٩٢، شماره١٠، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         زن بیچاره .

-         خاشاک .

-         محاکمه شاعر .

-         اندرز یک مادر .

-         کویر اندیشه .

-         تاریخ پست و تلگراف در ایران .

-         سیه روز .

-         محاکمه شاعر

-         تصحیح غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی.

-         تصحیح دیوان جامی.

-         تصحیح رباعیات خیام.

-         تصحیح خمسه نظامی گنجوی.

-         تصحیح دیوان ژاله قائم مقامی.‌