• بریده روزنامه

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
روزنامه : خورشید
فعالیت 380 پایگاه اوقات فراغت در چهارمحال و بختیاری