• راهنمای دریافت مجوز تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی

     1- ارائه تقاضانامه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل سکونت

     2- 6 قطعه عکس 3*4

     3- تصویر برابر با اصل شناسنامه از تمامی صفحات آن

     4- تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

     5- تصویر برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی

     6- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

     7- گواهی سابقه فعالیت مؤثر در کانون های دارای مجوز مجموعاً 5 سال

     8- تکمیل فرم محرمانه ( فرم مشخصات 3 نفر معرف)

     9- فرم های 13 برگی مشخصات

     10- تعهد نامه مدیر مسئول کانون صادر کننده گواهی و تصویر پروانه فعالیت کانون مذکور تاًیید توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در خصوص صحت گواهی صادره

     11- نمونه کارهای مورد تاًیید و ممهور به مهر کانون محل فعالیت شرایط اختصاصی متقاضی:صاحب امتیاز – اشخاص حقیقی و مدیر عامل لازم است فاقد پیشینه مؤثر کیفری بوده و مشهور به فساد اخلاقی نباشند

 

   شرایط مدیر مسئول:

     1- تابعیت ایران

     2- اهلیت قانونی

     3- دارا بودن کامل متوسطه و داشتن حداقل 5 سال سابقه کارمؤثر در امور تبلیغات با تاًیید کمیته سازمان های تبلیغات با مدرک تحصیلی معادل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی- روابط عمومی – بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی با کلیه گرایش ها4- عدم اشتغال در وزارتخانه ها – مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها

زمان گردش کار : 60 روز           متصدی انجام امور: جناب آقای مشرف

ضمیمه :

 

تقاضا نامه تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتیتقاضا نامه تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

راهنمای درخواست مجوز تاسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتیراهنمای درخواست مجوز تاسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی

تعهد نامهتعهد نامه

صورتجلسه کمیته فنی مدیران مسئول کانونهای آگهی تبلیغاتیصورتجلسه کمیته فنی مدیران مسئول کانونهای آگهی تبلیغاتی

تعهد نامه عدم اشتغال مدیر مسئولتعهد نامه عدم اشتغال مدیر مسئول

برگه گزارش بررسی و بازدید از محل کانون آگهی و تبلیغاتیبرگه گزارش بررسی و بازدید از محل کانون آگهی و تبلیغاتی

برگه صورتجلسه کمیته تبلیغات استانبرگه صورتجلسه کمیته تبلیغات استان

برگه تحویل آگهی نامه و تعهد نامه تخلفبرگه تحویل آگهی نامه و تعهد نامه تخلف

برگه بری نهایی مدارک و سوابق پرونده کانون آگهی و تبلیغاتبرگه بری نهایی مدارک و سوابق پرونده کانون آگهی و تبلیغات

فرم بازدید از کانونهای آگهی و تبلیغاتفرم بازدید از کانونهای آگهی و تبلیغات

کاربرگ ارائه طرح تابلوهای تبلیغات محیطیکاربرگ ارائه طرح تابلوهای تبلیغات محیطی

کاربرگ بازدید از محل کانون آگهی و تبلیغاتی برای صدور پروانه فعالیتکاربرگ بازدید از محل کانون آگهی و تبلیغاتی برای صدور پروانه فعالیت

کاربرگ بررسی عملکرد کانون های آگهی و تبلیغاتی برای تمدید اعتبار پروانهکاربرگ بررسی عملکرد کانون های آگهی و تبلیغاتی برای تمدید اعتبار پروانه

کاربرگ برسی مدارک ارسالی به دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی برای صدور پروانه فعالیتکاربرگ برسی مدارک ارسالی به دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی برای صدور پروانه فعالیت

کاربرگ صورتجلسه کمیته تبلیغات استان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس کانون تبلیغاتیکاربرگ صورتجلسه کمیته تبلیغات استان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس کانون تبلیغاتی

کاربرگ مشخصات صاحب امتیاز و مدیر مسئولکاربرگ مشخصات صاحب امتیاز و مدیر مسئول

معیارهای اولویت بندی متقاضیان تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتمعیارهای اولویت بندی متقاضیان تاسیس کانون آگهی و تبلیغات

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 98