مرحله دوم انتخابات خانه مطبوعات و خبرنگاران چهار محال و بختیاری که در تاریخ 15/8/93 راس ساعت 9 صبح با حضور مدیر کل ارشاد اسلامی، معاونین و مجمع عمومی عادی با حضور 69 شرکت کننده(اکثر نسبی) اعضا هیئت مدیره با رای گیری مخفی انتخابات برگزار شد که به شرح ذیل می باشد.
در بخش مدیران مسئول: طهمورث فتاحی با 49 رای و شجاع کریمی با 32 رای به عنوان عضو اصلی و ارسلان احمدی با 24 رای به عنوان عضو علی البدل
در بخش خبرنگاران: مهدی فتاحی با 45 رای ، وحید رئیسی با 42 رای، سعید یوسف پور با 30 رای از اعضا اصلی و اورنگ کیانی با 24 رای عضو علی البدل
در بخش سرپرستی روزنامه : ملک محمد زمانی با 16 رای عضو اصلی و فاطمه رفیعی با 13 رای عضو علی البدل
در بخش نمایندگی خبرگزاری ها: کاظم شاملو با 32 رای عضو اصلی و مرضیه عالی پور با 32 رای عضو علی البدل
و حمیرا رحیمی با 32 رای به عنوان بازرس اصلی و علی مرادمصیبی با 14 رای بازرس علی البدل انتخاب شدند.

ردیف نام رسانه نام و نام خانوادگی سمت
 1 کیهان ملک محمد زمانی سرپرست
2زمانراضیه صیادیخبرنگار
3خبرگزاری ایونامریم رفیعی خبرنگار
4خبرگزاری ایوناناهید رفیعیخبرنگار
5خبرگزاری مهرمرضیه عالی پورخبرنگار
 6جهان اقتصادبهروز سلیمانی خبرنگار
 7 کیمیای ایرانمصطفی کریمیانخبرنگار
 8کیمیای ایرانمحمود کریمیانخبرنگار
9خبرگزاری ایسنازهرا شاهینیخبرنگار
10خبرگزاری ایسناآسیه میریخبرنگار
11سالدرانمحمود مولویسرپرست
12فرهنگ و ارشاد اسلامیفیروز صفویخبرنگار
13فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدرضا حسن زاده خبرنگار
14روزنامه امینفاطمه رفیعیخبرنگار
15خبرگزاری بام ایران خبرفاطمه باقرزادهخبرنگار
16 خبرگزاری شبستانسجاد عباسیخبرنگار
17خبرگزاری تسنیمصبا حبیبیخبرنگار
18 خبرگزاری تسنیمسمانه حبیبیخبرنگار
19خبرگزاری برنابهروز قادریخبرنگار
20باشگاه خبرنگارانناصر اکبرپورخبرنگار
21سالدرانمحمد محمودی خبرنگار
22زردکوه مریم مهدیانخبرنگار
23جهانبین نیوزخاطره حسین زادهخبرنگار
24امین بختیاریمرتضی مجیدیانخبرنگار
25امین بختیاری مهدی فتاحی خبرنگار
26امین بختیاری طهمورث فتاحی مدیرمسئول
27زردکوهسعید یوسف پورخبرنگار
28نسیم حسین عسگرزادهخبرنگار
29امین بختیاریسمیه ابراهیمیخبرنگار
30امین بختیاریمریم ابراهیمیخبرنگار
31سالدراناورنگ کیانیخبرنگار
32خبرگزاری ایرناشکوفه سلیمانیخبرنگار
33خبرگزاری فارسوحید رئیسیخبرنگار
34زاگرس لهراسب قلی پورخبرنگار
35ایرناخدیجه رفیعی خبرنگار
36امین بختیاریحسین فتاحیخبرنگار
37ایبنامینا شیروانیخبرنگار
38اقتصاد پویاحمیرا رحیمیخبرنگار
39ایرناسید بهادر حسینیخبرنگار
40فارسمریم پور اعتمادیخبرنگار
41کار و کارگرمهری کرفسیخبرنگار
42کاروکارگرفتانه مصیبیخبرنگار
43امروز صغری احمدیخبرنگار
44کوهرنگزهرا للگانیخبرنگار
45کار و کارگرپریسا مصیبیخبرنگار
46امروزصادق احمدیخبرنگار
47نسیمزهرا مصطفویخبرنگار
48کاروکارگرعلیمراد مصیبیسرپرست
49کاروکارگرشهرام مصیبیخبرنگار
50ایرناسمیه پناهندهخبرنگار
51ایرنانرگس کریمیخبرنگار
52ایرناکاظم شاملوسرپرست
53تسنیمسجاد بایزدانخبرنگار
54هفته نامه هم اندیشانشجاع کریمیسرپرست
55هفته مامه هم اندیشانصادق کریمیخبرنگار