میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی.

شاعر، ادیب، روزنامه نگاروخوشنویس برجسته.

دوره ی زندگی : اواخردوره ی قاجاریه – پهلوی اوّل .

متولّد:14ذی الحجه الحرام 1299ه ق/1261ه ش.

محل تولّد:شهرکرد(دهکرد).

 متوفی :شب سه شنبه 23اسفندماه 1328ه ش.

محل دفن:تکیه ی سلطان الراقین آرامستان تخت فولاد اصفهان.

 آثار: روزنامه بلدیه اصفهان. مجله ی دانشکده ی اصفهان. دیوان اشعار. کتاب مصیبت نامه . کتاب محرم نامه. فال نامه ی حافظ.