شاعر،ادیب وپژوهش گر.

 متولّد:1279ه ش.

محل تولّد:تهران. متوفی :3/9/1353ه ش.

محل دفن:قطعه ی8،ردیف92،شماره10،آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

زن بیچاره .

 خاشاک .

 محاکمه شاعر .

 اندرز یک مادر .

کویر اندیشه .

تاریخ پست و تلگراف در ایران .

سیه روز .

محاکمه شاعر

تصحیح غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی.

 تصحیح دیوان جامی.

تصحیح رباعیات خیام.

 تصحیح خمسه ی نظامی گنجوی.

 تصحیح دیوان ژاله ی قائم مقامی.‌