• سید کمال الدین مرتضویان فارسانی

نویسنده، پژوهشگر، منتقد اجتماعی، از فعّالان ملّی شدن صنعت نفت.

دوره زندگ : قاجاریه – پهلوی دوّم.

متولّد:١٢٩١ه ش.

محل تولّد: فارسان.

 متوفی: ٣/٢/١٣٥٤ه ش.

محل دفن: قطعه ١٠،ردیف ٦٦، شماره ٥٤، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ان‍ت‍ق‍ادات‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ف‍ک‍اه‍ی- ادب‍ی- اخ‍لاق‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌،بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، تأث‍ی‍رن‍گ‍اه، تهران، تابان، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ام‌ ال‍ف‍س‍اد، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن، عطارپور، رضا، سخنان پر پر، اصفهان، خویی ،بی تا.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۵۲
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 98