دوره ی زندگی : قاجاریه – جمهوری اسلامی.

 متولّد:3/2/1273ه ش.

 محل تولّد:چالشتر(چال شتر).

متوفی :26/11/1358ه ش.

محل دفن:آرامستان چالشتر(چال شتر)واقع در روستای اشکفتک.

 آثار: سفرنامه های حج و عتبات عالیات.

 سفرنامه کوهرنگ.

دیوان اشعار.

 مراسلات تاریخی و ادبی با رجال معاصر ایران.