ارسال خبر

ارسال خبر

فرهیخته گرامی

با سلام

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در راستای پوشش خبری تمامی اخبار فرهنگی و هنری سطح استان از ارسال اخبار فرهنگی و هنری مرتبط با این اداره کل توسط شما مردم هنر دوست و فرهنگ پرور استان استقبال می نماید. لذا شما عزیزان می توانید به منظور پوشش اخبار در سایت این اداره کل به آدرس chb.farhang.gov.ir اخبار موثق مورد نظر خود را به همراه مستندات به  واحد روابط عمومی این اداره کل به آدرس پست الکترونیکی chb@farhang.gov.ir ارسال نمایید.