• تسهیلات حوزهICT

با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در حوزه ICT ، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح های مختلف این حوزه از جمله اپلیکیشن موبایل، بازی های رایانه ای، طرح های فناورانه از نوع تحقیق و توسعه در راستای اولویت ها و نیز طرح های فناورانه از نوع توسعه کسب و کار و نیز شرکت های نوپا در چارچوب ضوابط تسهیلاتی پرداخت می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دستور العمل ها به سایت کمیته وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس اینترنتی https://dti.ict.gov.ir مراجعه نمایید.