• فرآیند صدور پروانه اجرای نمایش

-          ارسال درخواست اجرای نمایش از طرف سرپرست گروه های نمایشی ثبت شده به همراه ضمائم ذیل:

( ضمائم: 1- فرم عوامل نمایش / 2- اجازه کتبی نویسنده، ناشر یا مترجم / 3- فایل word یا pdf نمایش بر روی لوح فشرده)

-          خوانش و اعلام نظر در خصوص متن از طرف شورای نظارت حداکثر ظرف مدت 20 روز

-          تعیین وقت تمرین در صورت تایید متن برای گروه نمایشی تحت نظارت سرپرست گروه

-          تعیین وقت بازبینی و اعلام به سرپرست یا کارگردان گروه

-          اعلام پاسخ بازبینی ظرف مدت حداکثر ظرف مدت 48 ساعت

-          صدور پروانه اجرای نمایش در صورت تایید شورای نظارت حد اکثر ظرف مدت یک هفته

-          تایید کلیه اقلام تبلیغی

(شامل: پوستر، بروشور، تراکت ، تبلیغات محیطی و مجازی، اقلام می بایست به صورت پرینت رنگی در قطع A4 در دو سری تهیه شود و فایل آن نیز روی لوح فشرده ارائه گردد)

مسئول پیگیری: آقای اصغر اشراقی