• راهنمای دریافت مجوز تاًسیس آموزشگاه آزاد هنری ( تئاتر )

راهنمای دریافت مجوز تاًسیس آموزشگاه آزاد هنری ( تئاتر )
1- 6 قطعه عکس 3*4
2- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
4- تصویر از تمام صفحات شناسنامه
5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هنری
6- ارائه درخواست تاًسیس آموزشگاه آزاد هنری  با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی
7- ارائه مدارک ، تصاویر و مستنداتی از تجارب هنری متقاضی
8- داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد
 زمان گردش کار : 75 روز 

متصدی انجام امور: جناب اقای اصغر اشراقی