• راهنمای دریافت مجوز تاسیس فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی ویدیوئی یا ویدئو کلوپ

راهنمای دریافت مجوز تاسیس فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی ویدیوئی یا ویدئو کلوپ  

1- ارائه درخواست تاٌسیس از سوی متقاضی به اداره شهرستان مربوطه
2- تصویرتمام صفحات شناسنامه
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
5- تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا رونوشت سند ماکلیت
6- 4 قطعه عکس 3*4
7- ارائه معرفی نامه صنف مربوطه همراه با پرونده تکمیل شده

متصدی انجام امور: جناب آقای شهرام فرجی
زمان گردش کار : 30روز