• راهنمای تاًسیس و فعالیت شرکتها یا مؤسسات تولید فیلمهای غیر سینمایی ( ویدویی )

 

 

 

 

راهنمای تاًسیس و فعالیت شرکتها یا مؤسسات تولید فیلمهای غیر سینمایی ( ویدویی )
شرایط متقاضی ( مدیر عامل )
1- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی سینمایی ( کارگردانی) و سایر رشته های مرتبط سینمایی و 4- داشتن تجربه مفید و سوابق کاری در زمینه های تهیه و ساخت فیلم و برنامه های تلویزیونی و سینمایی مستند و تجربی
5- داشتن دست کم 27 سال سن
6- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت های پزشکی
7- دارا بودن تخصص و تجربه کافی در زمینه فیلم سازی و ارائه نمونه کارهای انجام شده و مدارک لازم و معتبر در این زمینه
8- نداشتن اشتهار به سوابق سوء مالی و عدم ورشکستگی به تقصیر 
9- عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به تاًیید مراجع ذی صلاح
10- تاٌیید صلاحیت¬های فردی و اخلاقی متقاضی ( مدیر عامل ) و همچنین تاًیید فعالیت شرکت یا مؤسسه مورد نظر( از  لحاظ انتظامی  و ترافیکی )توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی ناجا
تذکر : مدیر عامل شرکت یا مؤسسه تولید فیلم¬های غیر سینمایی در مقطع زمانی درخواست مجوز نباید کارمند رسمی شاغل در ادارت یا سازمانهای دولتی باشد ، همچنین یک فرد نمی¬تواند هم زمان مسئولیت مدیر عاملی دو مؤسسه یا شرکت را بر عهده داشته باشد .
مدارک لازم :
1- درخواست کتبی متقاضی برای صدور مجوز تاًسیس و فعالیت شرکت یا مؤسسه مورد نظر
2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه متقاضی ( یک نسخه )
3- تکمیل و ارائه فرم های مربوط به مشخصات مدیر عامل و اعضای هیاٌت مدیره شرکت یا مؤسسه مورد نظر و ذکر سوابق فعالیتهای آنها ( فرمهای مذکور توسط مسئول مربوطه به متقاضی تحویل می شود .)

مدت زمان گردش کار:30 روز

متصدی: جناب آقای شهرام فرجی