• خدمات الکترونیک


 
صدور مجوز چاپ و نشر کتاب   ساماندهی پایگاه های اینترنتی 
 ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار  صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری
 مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی  صدور مجوز مراکز  صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی (استودیو)
مجوز پروانه ساخت،مالکیت و نمایش فیلم

 صدور مجوز نشریات
 

 صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی  کانونهای فرهنگی هنری مساجد