• راهبردهای محتوایی

١-  تعمیق و نشر ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی.

٢ - ترویج و اقامه احکام الهی،‌ نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی.
٣ - نقد و مبارزه با مکاتب الحادی همانند سکولاریزم در عرصه های فرهنگی،‌ هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات.
٤ - تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی.
٥ - تبیین و تأکید بر مؤلفه های هویت ایرانی- اسلامی بر پایه میراث تاریخی تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی.
٦ - نشر و اشاعه روح عزت،‌ افتخار،‌ خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی.
٧ - تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن شناسی، ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و استکبار ستیزی.
٨ - تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی- اجتماعی بر پایه معارف و آموزه های قرآن و اهل بیت (سلام الله علیها).
٩ - توجه و تأکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل ها.
١٠ - ترویج روح سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت طلبی و ذلت ناپذیری.
١١ - مبارزه با فساد و تبیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی بر پایه عدالت خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
١٢ - افزایش و ارتقای آگاهی های عمومی و فرهنگ عمومی بر اساس تمدن فرهنگ ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

١٣ - بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی.
١٤ - ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و پویایی.