• معاون فرهنگی رسانه ای


/ershad_content/media/image/2014/08/197223_thum.jpeg  

نام و نام خانوادگی: فلورا زرفشانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه خدمت :22 سال

تاریخ انتصاب در سمت معاونت فرهنگی رسانه ای: شهریورماه1397

1. ایجاد امکانات و فراهم کردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان

2. کوشش در شناساندن انقلاب و فرهنگ و تمدن اسلامی با استفاده از وسایل و امکانات هنری و اجرای برنامه های انتشاراتی

3. نظارت براجرای صحیح قانون مطبوعات و نشریات و تالیفات و ترجمه در حوزه تحت سرپرستی

4. فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای خلاق هنری و ادبی و ارشاد و تشویق هنرمندان ، مولفان ، مترجمان و ناشران متعهد در جهت پژوهش و آفرینش و عرصه آثار ارزشمند هنر و فرهنگ اسلامی

5 .کوشش در بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تمدن اسلامی با استفاده از وسایل و امکانات هنری و اجرای برنامه های انتشاراتی

شماره تماس : 03833346891

1-03833334890 داخلی 236

آدرس پست: farhangichb@farhang.gov.ir