• معاون فرهنگی رسانه ای


سید حسین نژادحسینی  
 

سید حسین نژادحسینی

سمت: سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات

شماره تماس: 03833334890- داخلی 236