• مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 تودیع

جواد کارگران دهکردی

سمت: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: 03833334890- داخلی 202

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲