مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ خدمت

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

1

عباس خاکپور

مدیر کل

30/8/1355 تا 9/5/1358

26/12/1322 همدان

لیسانس الهیات و معارف اسلامی

2

محمد کریم راستپور

مدیر کل

9/5/58 تا 21/11/59

15/12/1327  خرم آباد

لیسانس علوم اداری

3

حسینعلی انتظاری زارچ

 

سرپرست اداره کل ارشاد

21/11/59 تا 19/10/60

 

 

4

حسن لزومی

 

 

سرپرست اداره ارشاد اسلامی

19/10/60 تا 13/2/62

7/1/  1336 دامغان

مدرک حوزه علمیه

5

محمد حسین احمدی

 

مدیر کل

13/2/62 تا 3/9/65

 

 

6

محمد حسن عرب اسدی

 

مدیر کل

3/9/65 تا 

1/8/67

 

 

7

قاسم قنبری

 

مدیر کل

1/8/67 تا 1/8/74

 

 

8

مرتضی تمدن

 

مدیر کل

1/8/74 تا 28/11/76

1/8/1338

کارشناس برنامه ریزی

9

علی کریمی

 

مدیر کل

28/11/76 تا 29/7/82

1/7/1335

 

کارشناس برق

10

نورالدین ابطحی

 

مدیر کل

29/7/82 تا  27/12/84

 

کارشناس ارشد علوم قرآنی

11

رضوانی

 

مدیر کل

27/12/84 تا  3/2/90

 

 

12

حسین گنجی

 

مدیر کل

3/2/90 تا  12/03/1393

1/2/1343

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی کارشناس علوم و معارف اسلامی

13

جواد کارگران

مدیر کل

13/03/1393

1344

کارشناس ارشد مدیریت دولتی