• معاون هنری و سینمایی

  

آقای فرجی 

شهرام فرجی آقبلاغی

سمت: معاون هنری و سینمایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

شماره تماس: 03833334890- داخلی 218


 


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷