آقای مظاهری
 

محمدرضا مظاهری

سمت: سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

آدرس: شهرکرد- میرآبادغربی- نبش میدان ابوریحان

شماره تماس: 03832261810