مسئول دبیرخانه: حضرت حجت الاسلام  مراد یوسفی

آدرس:تقاطع فارابی و کاشانی ،مجتمع فرهنگی هنری غدیر ،دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد

شماره تماس:3340236, 3334890داخلی 204