• شرح وظایف

شرح وظایف:

1. تشکیل پرونده و پیگیری صدور مجوز موسسات فرهنگی قرآن و عترت

2. هماهنگی جهت عقد قرارداد کلاسهای حفظ و مفاهیم قران کریم با همکاری مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعا لیتهای قرآنی کشور

3. نظارت بر حسن اجرا ء کلاسها با همکاری ناظر مرکز هماهنگی در استان

4. پیگری و اقدام جهت اقلام فرهنگی موسسات استان

5. هماهنگی و برگزاری آزمون کلاسهای حفظ و مفاهیم زیر نظر مرکز هماهنگی و توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور

 

شماره تماس:1-03813334890 داخلی 222