• شرح وظایف اداره

-         اجرای سیاست ها، خط و مشی، مقررات، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان.

-          تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیت های فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.

-         برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی.

-         انجام امور لازم برای حمایت، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی.

-         توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی.

-         حمایت از ایجاد توسعه، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی هنری و سینمائی غیردولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آن ها.

-         مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی، هنری، سینمائی و کتابخانه های عمومی استان.

-         تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع.

-         نظارت بر کار آموزشگاه های آزاد هنری، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستان های هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد، توسعه و انحلال آن ها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوط و با هماهنگی معاونت ذیربط.

-         نظارت بر کار مراکز، کانون ها، انجمن ها و مؤسسات فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و سینمائی استان و صدور مجوز مربوطه، انحلال یا توسعه آن ها با تأیید معاونت ذیربط و بر اساس اختیارات تفویض شده.

-         نظارت بر کار واحدهای صنفی مربوط و فعالیت مراکز هنری، فرهنگی، سینمائی، مطبوعاتی و تبلیغاتی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات.

-         برگزاری جشنواره ها، مجامع، نمایشگاه ها و سایر فعالیت های نظیر فرهنگی هنری و سینمائی در استان و اعطای جوائز و اجرای طرح های تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاون مربوطه.

-         ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان.

-         نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش (سینما، تئاتر، نمایشگاه ها ...) درچارچوب سیاست ها و مقررات مربوطه.

-         ایجاد ارتباط مستقطم و لازم با معاونت های مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت.

-         هماهنگی با معاونت های وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط.

-         انجام سایر اموری که از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود. 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶