• انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری

به منظور گسترش همه جانبه فعالیت‌های نمایشی در سراسر کشور، بهره‌گیری از کلیه امکانات فرهنگی و هنری موجود در استان‌ها، رشد کمی و کیفی تولیدات نمایشی، آموزش تئاتر و به طور کلی هدایت، حمایت و نظارت بر نحوه فعالیت انجمن های نمایش شهرستان‌های تابعه هر یک از استان‌های کشور، انجمن نمایش استان‌ها بر اساس تبصره ذیل ماده 2 اساسنامه انجمن نمایش مرکز کشور و با رعایت مفاد این آیین نامه تشکیل شدند. بر این اساس، انجمن نمایش استان چهارمحال و بختیاری نیز در سال 1370 زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کرد. سپس در سال 1390 وقفه ای در فعالیت انجمن ایجاد شد و در سال 1394 به همت انجمن هنرهای نمایشی کشور، این انجمن فعالیت خود را آغاز کرد.

انجمن های هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری در حال حاضر نیز به ریاست فرشید بزرگ نیا مشغول به فعالیت است.

برگزاری پنج کارگاه آموزشی تخصصی، برگزاری بخش استانی سی و ششمین و سی و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر و برگزاری دو دوره جشنواره تئاتر استانی را می توان از مهم ترین دستاوردهای انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری نام برد.

از جمله وظایف این انجمن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.     کمک و حمایت از تولید و اجرای نمایش در کلیه شهرستان های استان.

2.     حمایت از آثار برتر نمایشی و ایجاد امکان اجرا در سایر نقاط کشور و حضور در رویدادهای بین المللی.

3.     مشارکت در  برگزاری جشنواره های استانی.

4.     پشتیبانی و حمایت از برنامه های آموزشی و نشست های تخصصی.

5.     حمایت و پشتیبانی از ایجاد پورتال، کتابخانه تخصصی تئاتر، ارائه خدمات تخصصی و فنی و ... .

6.     تعامل با ادارات کل و ارگان ها و نهادهای همکار برای پیگیری و بهره برداری از تئاتر شهرستان ها و سایر ظرفیت های ممکن با هدف تعالی و توسعه فضاهای نمایشی.

در راستای این اهداف، انجمن هنرهای نمایشی استان تا کنون توانسته به موفقیت های چشمگیری مانند راهیابی نمایش های استان به بخش اصلی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اجرای بیش از پنجاه عنوان نمایش حرفه ای در سطح استان دست یابد.

اغلب هنرمندان عرصه نمایش استان، از این انجمن فعالیت خود را آغاز کرده اند و در حال حاضر نیز بسیاری از هنرمندان نمایش مطرح استان، در این انجمن مشغول به فعالیت هستند.

شایان ذکر است آرزو عبدالهی که در سال 97 به عنوان بازیگر اول زن سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شد فعالیت هنری خود را با این انجمن شروع کرده است و از اعضای فعال انجمن می باشد.  

آدرس: شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری- دفتر هنرهای نمایشی.

تلفن: 33334890-038 داخلی 215